İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

 • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
 • Yeni pozisyonlar için öncelikle Holding içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
 • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
 • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
 • İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
 • Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak,
 • Açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
  Gizlilik ve Çerez Politikası
  KVKK Veri Saklama ve İmha Politikamız

  KARİYER

  • Eğitim: Aranılan pozisyonun niteliklerine göre ilgili bölümde asgari lisans diplomasına sahip adaylar öncelikli olarak dikkate alınır.
  • Yabancı Dil: Uluslararası işletmeci firmalar, yatırımcılar, ortaklıklar ve yabancı çalışanlarımız nedeniyle İngilizce günlük yaşamımızda önemli rol oynamaktadır. Etkin iletişim açısından kritik pozisyonlarda ileri düzeyde İngilizce bilgisi aranmaktadır, diğer tüm pozisyonlar için İngilizce bilgisi tercih sebebidir.
  • Deneyim: Uzmanlık gerektiren pozisyonlarda deneyim aranmakla birlikte, uygun olan diğer pozisyonlarda öğrenme isteği ve kararlılığı gösteren yeni mezunlara da kariyer fırsatları tanınmaktadır.
  • Uyum: Yeni işe alım sürecinde sadece kurum kültürüne uyum göstereceğine inandığımız adaylar değerlendirilmektedir.
  • Askerlik Durumu: Deneyim gerektiren pozisyonlar için askerlik hizmetini tamamlamış, yeni mezun işe alımlarında ise askerliğini en az iki yıl tecil ettirmiş adaylar tercih edilmektedir.
  • Seçme ve Yerleştirme: İşe alımlarda kurum kültürüne ve aranılan pozisyona özel yetkinliklere sahip olan, en uygun çalışma arkadaşımızı belirlemek hedeflenmektedir.. Bu doğrultuda, yetkinlik bazlı mülakat yapılmaktadır.
  • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
  • Yeni pozisyonlar için öncelikle Holding içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
  • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
  • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
  • İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
  • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
  • Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak,
  • Açık iletişim ortamı sağlamak,
  • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.
  EnglishTurkish